بیمه کار آفرین

آشنایی با بیمه کار آفرین:

نویسنده : وحید زینال زاده | تاریخ : -

 

شركت بيمه كار آفرين نخستين شركت بيمه خصوصي است كه در چارچوب قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي و قانون تجارت در تاريخ 28/12/1381 به شماره 200845 به ثبت رسيده  و با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران فعاليت خود را در سطح كشور آغاز نموده است.  

سرمايه اوليه شرکت بيمه کارآفرين يکصد و چهل ميليارد ريال(140.000.000.000) بوده که 65 درصد توسط موسسان شرکت متشکل از بانک کارآفرين، گروه هاي صنعتي و ساختماني و متخصصان طراز اول صنعت بيمه کشور و 35 درصد از طريق عرضه سهام تامين گرديده است. سرمايه شرکت در سال 1387 به مبلغ چهارصد ميليارد ريال (400.000.000.000) افزايش يافته است.

دسته بندی :


 

بیمه کار آفرین:

نویسنده : وحید زینال زاده | تاریخ : -

شرایط عمومی پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه 
در اثر از کار افتادگی کامل ودائم 
(منضم به بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری)به موجب این بیمه گر متعهد می گردد در ازای دریافت حق بیمه مربوط در صورت وقوع خطر یا خطرات مورد بیمه طبق این شرایط حق بیمه مورد تعهد بیمه گذار را پرداخت نماید.

ماده1_از کار افتادگی کامل و دائم:

1-1-از کار افتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هر گونه شغل ویا انجام هر گونه فعالیت متناسب با تجربه و تصحیلات و آموزش وی که در اثر بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تاید پزشک متعهد بیمه گر و یا پزشکی قانونی باشد.

تبصره 1_نقص عضو جزئی مشمول این پوشش نمی باشد .

تبصره 2_این پوشش فقط به افراد شاغل که سن آنان از 18 الی 60 سال می باشد ارائه می شود.ضمنا به دانش آموزان دانشجویان و خانم های خانه دار ارائه نمی گردد.

2_1_ناتوانی کامل بیمه شده باید از زمان شروع حداقل شش ماه بلاانقطاع ادامه یابد و مراتب از طرف پزشک متعهد بیمه گر و یا پزشکی قانونی تایید شود.

3_1_زمان شروع بیماری منشا ناتوانی باید حداقل یک سال پس از تاریخ شروع این پوشش و ناتوانی در اثر حوادث مشمول بیمه بعد از شروع این پوشش باشد.

ماده 2 _وظایف بیمه گذار:

بیمه گذار موظف است:

1_2_حداکثر ظرف سی روز از تاریخ شروع از کار افتادگی کامل بیمه شده مراتب را کتبا به بیمه گر اطلاع دهد.

2_2_در صورت تغییر شغل بیمه شده مراتب را کتبا به اطلاع بیمه گر برساند.

ماده 3_تعهد بیمه گر

بیمه گر متعهد می گردد در صورت احراز از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده که حداقل شش ماه ادامه داشته باشد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را (با حذف پوشش های تکمیلی و بدون حق بیمه این پوشش ها ) تا پایان مدت قید شده در قرارداد بیمه تقبل نماید.

ماده 4_استثناوات:

علاوه بر استثنائات مذکور در شرایط عمومی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده ناشی از شرکت در عملیات جنگی -شبه جنگی-برقراری نظم عمومی-از دست دادن صلاحیت پرواز برای کسانی که شغلشان خلبانی باشد- مصرف و یا استعمال مواد مخدر یا استفاده از دارو های محرک بدون تجویز پزشک استفاده از مواد محترقه و ابتلا به جنون نیز جزئ استثنائات می باشد و بیمه گر در این موارد تعهدی در قبال پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه ندارد.
   


دسته بندی :


 

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری:

نویسنده : وحید زینال زاده | تاریخ : - 

 

1-              پس انداز های خود را جهت تامین هزینه های تحصیل ، ازدواج،تهیه مسکن و لذت بردن از دوران بازنشستگی هدفمند کنیم .

2-              سرمایه خود را پس از چند سال 8 -33 برابر کنید(بستگی به مدت زمان قرارداد دارد)

3-              برخورداری از حد اکثر سود 25%

4-              معاف از مالیات ومعاف از قانون وراثت بوده .

5-              دریافت وام تا سقف 90%اندوخته همان سال .

6-              انطاف پذیری در پرداخت حق بیمه –

7-              با یک حق بیمه میتوانید علاوه بر خود یک نفر دیگر را هم تحت پوشش بیمه عمر قرار دهید .

8-              در صورت تحقق فوت به هر علت (مرگ طبیعی ) 25 برابر حق بیمه پرداختی همان سال را خسارت دریافت نمایید .(بعلاوه کل اندوخته ها)

9-              در صورت تحقق فوت به علت حادثه 100 برابر حق بیمه پرداختی همان سال را خسارت دریافت نمایید .(بعلاوه کل اندوخته ها)

10-        در صورت تحقق فوت بیمه شده اول ، بیمه شده دوم علاوه بر دریافت خسارت فوت ، تا پایان مدت قرارداد معاف از پرداخت حق بیمه میباشد و در صورت نیاز به پول در هر سالی از قرارداد قادر به دریافت وام میباشد.

11-        در صورت ابتلا به (سکته قلبی ، سکته مغزی،سرطان ،عمل قلب باز وعمل پیوند اعضا)7.5 برابر حق بیمه پرداختی همان سال (تا سقف 250000000 ریال ) هزینه پزشکی دریافت نمایید.

بعد از گذشت 20 سال قادر به دریافت مستمری میباشید.


دسته بندی :


 

پشتوانة و اعتبار مالي شركت بيمة كارآفرين:

نویسنده : وحید زینال زاده | تاریخ : -

قطعاً حصول اطمينان از اعتبار مالي بيمه گر بيمة عمر در ايران، همانند ديگر نقاط جهان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. شركت بيمة كارآفرين، علاوه بر پشتوانة قوي مالي خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانك كارآفرين، همانند ديگر مؤسسات بيمه تحت نظارت و كنترل بيمة مركزي ايران قرار دارد. 50 درصد حق بيمه هاي پرداخت شده  توسط بيمه شده نزد بيمة مركزي ايران بيمة اتكايي خواهد بود. ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي به مؤسسات معتبر بيمه گران اتكائي بين المللي منتقل خواهد شد.


دسته بندی :


 

دسترسی فوری به پول نقد:

نویسنده : وحید زینال زاده | تاریخ : -

در شرايط ناگوار ماهيت نقدي بودن اين سرمايه گذاري به همراه سرمايه بيمه عمر حائز اهميت مي نمايد. بدون قيد و بند هاي ناشي از ضوابط مالياتي و انحصار وراثت سرمايه مذكور مي تواند در تامين مخارج بازماندگان به گونه اي موثر راهگشا بوده و تا زمانيكه بازماندگان خود را با شرايط جديد وفق دهند به خوبي ايفاي نقش نمايد.

·         شركت بيمه كارآفرين پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز و اطمينان از صحت آنها حداكثر ظرف مدت ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.

سرمايه بيمه عمر و سرمايه گذاري همواره به هر ميزان از معافيت مالياتي برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذينفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود.
دسته بندی :


 

امین خاطر و آرامش خیال:

نویسنده : وحید زینال زاده | تاریخ : -

همگي ما تصويري از آينده را تجسم مي نماييم كه در آن رفاه و امنيت مالي خانواده خويش كه خواستي قلبي براي همه ماست درخشش مي نمايد. آنچه ما را در رسيدن به اين هدف نائل مي نمايد حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالياني كه پيش رو داريم. اگر اين ساليان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر كه ما انتظار داريم به درازا نيانجامد جبران آن با چه كسي است؟ بيمه عمر مناسب تصويري را كه ما از آينده تجسم مي نماييم جاودانه مي نمايد. آسودگي و آرامش خاطر از رفاه و تامين خانواده ما حداقل حاصل آن است كه خود به تنهايي از ارزش والايي برخوردار است.


دسته بندی :


 

فروش بالای بیمه های عمر نشانگر رشد فرهنگ هر مللی می باشد:

نویسنده : وحید زینال زاده | تاریخ : -

بیمه های عمر نشانگر رشد فرهنگ هر مللی می باشد، فرهنگی که نیازمند گسترش روزافزون است . کشورهای در حال توسعه همیشه در حال نوسان هستند. اقتصاد خانوار نیز در کشورها به شدت تاثیرپذیر از درآمدهای اندک افراد خانوار است ، نه سرپرست خانوار! در این کشورها درآمدها سرپرست خانوار به شکل برنامه ریزی شده ای صرف هزینه های روتین و از پیش تعیین شده خانوار می شود و تنها درآمدهای اندک افراد خانوار ورودی های خانواده را بالا برده و در حقیقت صرف رشد خانوار می شود! بنابراین هر فرد پیش از آن که هزینه این برای رشد یا پس انداز داشته باشد ، هزینه های جاری را پرداخت می کند ، پس کمتر کسی به فکر پس انداز یا خرید بیمه ای به نام" بیمه عمر و پس انداز" است.
البته وجود فرهنگ قضا و قدری در ایران تورم وافزایش قیمت ها ودر این اواخر کاهش سود بانکی( که به نوعی منجر به کاهش سرمایه بیمه های عمر و پس انداز شده ) نیز از جمله عوامل موثر در پایین بودن درصد" بیمه های زندگی" است .
بیمه مرکزی هنوز آمار دقیق و رسمی از سهم بیمه های زندگی در سال گذشته اعلام نکرده است ، اما با توجه به آمارهای سال 83 که بیمه های عمر تنها 724 درصد سهم بازار را در اختیار داشته بعید به نظر می رسد که این درصد در سال 84 از دو درصد فراتر رفته باشد، البته بد نیست بدانید که در خارج از ایران درصد بیمه های عمر خیلی بیش تر از بیمه های دیگر است و برخی شرکت های بیمه فقط در زمینه های" بیمه های عمر و زندگی "فعالیت می کنند.
مسعود یعقوبی کارمند یک شرکت نیمه خصوصی و 38 ساله و یکی از خریداران بیمه های عمر و پس انداز 15 ساله است ، وی می گوید: .... حدود هفت سال پیش در اثر حادثه و ضربه ای که به سرم وارد شد،بیش از دوماه در کما بودم البته این حادثه درزمان کار اتفاق افتاد و تمام هزینه ها برعهده شرکت بود، اما از لحاظ روحی فشار زیادی به خانواده و حتی خودم آمد.
درحقیقت پس از این موضوع بودکه به پیشنهاد همسرم بیمه عمر 15 ساله با سرمایه هفت میلیون تومان خریدم.از این کار پشیمان نیستم . بارها با این پیشنهاد اطرافیان مواجه شدم که سرمایه را باز خرید کنم وپولش را صرف خرید سکه و ارز و .. کنم که صرف بیشتری هم دارد، اما باز هم ترجیح می دهم خود و یا خانواده ام به سرمایه کمتر، ولی مطمئن تری دسترسی داشته باشند....
البته درصد کمتری از افراد جامعه مانند این فرد فکر می کنند نوسانهای شدید قیمت طلا و ارز، به دست آمدن سودهای کلان آنچنانی و از جهت دیگر افزایش تورم و کاهش ارزش پول از جمله مهمترین دلیلی است که افراد را به کسب "سودآنی" و گذرا تشویق می کند.
با این همه ذکر این نکته جالب است که طبق آمارهای نیمه رسمی حدود 30 تا 40 درصد خریداران بیمه عمر زیر 40 سال هستند و حدود 10 تا 15 درصد آنها را نیز زنان تشکیل می دهند!v راضیه پورویسه مادر سه فرزند است که چهار سال پیش همسرش را از دست داده‌، او برای تصمیم‌گیری و بیمه‌ کردن خودش پرس و جوهای بسیاری کرده است‌،
او می‌گوید‌: ... همسرم از طرف محل کارش بیمه‌ عمر و حوادث بود‌، اما با توجه به سابقه کار و مبلغ حقوقش‌، امنیت مالی چندانی نداریم و بیمه عمر و حوادث همسرم نیز صرف بدهی‌هایش شد‌. تنها راهی که برایم باقی ماند این بود که خودم را بیمه کنم‌، اما نخستین مشکلم این بود که اطلاع‌ کافی نداشتیم و مدت زمان بسیاری (حدود هفت ماه‌) صرف کردم توانستم اطلاعات کافی جمع‌آوری کنم و یک بیمه را انتخاب کنم‌‌، در حقیقت به سختی توانستم اطلاعات به دست بیاورم .... .
رشد بیمه عمر در کشور به شکل دقیق و مستقیمی رابطه با فرهنگ و ارزش انسان‌ها در یک جامعه دارد‌. هر چه جامعه توسعه یافته‌تر‌، درصد سهم بیمه‌های عمر بیش‌تر است‌. اندوختن سرمایه‌ای به نام بیمه عمر و پس‌انداز بخصوص در جامعه ایران با توجه به شرایط تورمی می‌‌تواند در زندگی افراد بسیار تاثیر گذار باشد‌، اما بسیاری از افراد بر این باورند که ارزش افزوده‌ای شامل سرمایه بیمه عمر و پس‌انداز نمی‌شود‌، در این رابطه علیرضا مقرب‌، مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه البرز می‌گوید ... بسیاری بر این باورند که در شرایط تورمی سرمایه‌ اندوخته نمی‌تواند جوابگوی نیازهای بیمه‌گذار باشد‌‌، اما واقعیت این است که در شرایط تورمی سرمایه بیمه عمر با نرخ رشد تورم افزایش و با کاهش آن کم می‌شود. در ضمن باید توجه داشت که گسترش بیمه‌های عمر می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی پول‌‌های سرگردان و جمع‌آوری مازاد نقدینگی بر عهده داشته باشد... .
اما با تمام مزایای برشمرده هنوز مشاهده می‌شودکه گرایش به سمت خرید بیمه‌های عمر که یکی از بیمه‌های اختیاری است‌، بسیار کم و ناچیز است‌، دراین وادی بسیاری از دست‌اندرکاران بیمه‌، مشکلات را کمی عمیق‌تر می‌بینند و معضل فرهنگی را هم مربوط به خریداران و هم فروشندگان بیمه‌نامه می‌‌دانند.
یکی ازکارشناسان بیمه دراین باره می‌گوید‌: ... هدف‌گیری‌های بیمه‌ برای جذب مخاطب‌‌، به خصوص در بیمه‌های عمر و پس‌انداز کمی دچار سردرگمی است‌. بیش‌ترین درصد جمعیت ما‌، جمعیت جوان است‌، جمعیتی که بیش‌ترین قسمت آنها در حال حاضر در دانشگاه‌ها متمرکز است‌، اما چقدر در دانشگاه‌ها و یا حلقه‌های ارتباطی دانشجویان و جوانان تبلیغات مربوط به بیمه می‌بینید و یا اطلاع‌رسانی بیمه‌ای زیرنویس‌های پخش شبکه سراسری نیز به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید طیف وسیع‌تر و ریز‌تری را به این امر فراخواند‌. با تمام این احوال نباید از حق گذشت که بخصوص در پنج‌سال گذشته فرهنگ‌سازی و تبلیغات برای بیمه بخصوص بیمه‌های عمر رویه رشد بوده و بیمه مرکزی نیز بودجه‌های کلانی را برای گسترش فرهنگ بیمه هزینه کرده است‌ ...
آمارهای رسمی بیمه مرکزی نشان می‌دهد که در سال 83 صنعت بیمه در بخش بیمه‌های عمر و زندگی بیش از 500 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده و سهم بیمه‌های خصوصی در این رشته حدود 48/2 درصد بوده‌، اما رشد داشته است‌. در همین سال سهم این بیمه در بیمه‌ایران‌، با 94/8 درصد رشد به 78/16 در بیمه آسیا با 32/18 درصد رشد به 48/47‌، در بیمه البرز با 92/75 درصد رشد به 02/16 و در بیمه‌دانا به 65/27- درصد رشد به 23/17 درصد رسیده است. تمام این آمارها و نکات نشان می‌دهد با اینکه فرهنگ‌سازی در بیمه بخصوص بیمه‌های عمر و پس‌انداز آهسته پیش‌ می‌رود‌‌، اما نسل جدید به آن جواب داده و می‌توان امیدوار بود که شاهد رشد این بیمه باشیم بسیاری از مسوولان بیمه‌ای کشور معتقدند که بخش خصوصی با توجه به امکانات و موقعیتش به راحتی می‌تـواند در این حوزه وسیع فعالیت کند‌‌، اما هنوز در حال استفاده از سهم بیمه‌های دولتی است‌. بازار بالقوه بیمه‌های عمر و پس‌انداز به وسعت 70 و چند میلیون جمعیت ایران وسعت دارد و با یک برنامه‌ریزی کامل و از پیش‌ تعیین شده به راحتی می‌ـوان این بازار را تسخیر کرد.

                                                                                                 


دسته بندی :